สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0
954

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ

โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8

และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043224605 ในวันเวลาราชการ

ใส่ความเห็น