รายงานอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 15 เมษายน 61

0
503

สำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น ขอสรุปรายงานผลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ดังนี้
1 วันที่ 5 (15 เมษายน 2561 )
1) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน……..12………ครั้ง
2) มีผู้บาดเจ็บ จำนวน……..13………คน (ชาย….8…คน/หญิง….5….คน)
3) มีผู้เสียชีวิต จำนวน……….2………คน (ชาย….2…คน/หญิง…..-….คน)

2 สะสม 5 วัน (ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561)
1) มีอุบัติเหตุสะสม จำนวน………54……….ครั้ง
2) มีผู้บาดเจ็บสะสม จำนวน………53……….คน (ชาย…40….คน/หญิง….13…..คน)
3) มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน………..7……….คน (ชาย…..7…..คน/หญิง……-……คน)

3 มีอุบัติเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอ ของวันที่ 5 (15 เมษายน 2561)
1) อำเภอหนองเรือ…4…ครั้ง 2) อำเภอพล…2…ครั้ง 3) อำเภอเมืองขอนแก่น…2…ครั้ง 4) อำเภอชุมแพ…1…ครั้ง 5) อำเภอพระยืน…1…ครั้ง 6) อำเภอมัญจาคีรี…1…ครั้ง 7) อำเภอหนองสองห้อง…1…ครั้ง

4 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ของวันที่ 5 (15 เมษายน 2561)
– ไม่สวมหมวกนิรภัย (7) , เมาสุรา (5) , ตัดหน้ากระชั้นชิด (2) , ทัศนวิสัยไม่ดี (2) ,
ขับรถย้อนศร (1) , มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย (1) , นั่งท้ายกระบะ (1)
– ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซด์ (8) , รถปิคอัพ (2) , รถตู้ (1)
– เป็นถนนกรมทางหลวง (4) , ถนนใน อบต./หมู่บ้าน (3) , ถนนกรมทางหลวงชนบท (1) ,
ถนนในเมือง (เทศบาล) (1) , อื่น ๆ (1) (ทางไปป่าช้า)
– เป็นทางตรง (8) , ทางแยก (1) , ทางโค้ง (1)

5 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต ของวันที่ 5 (15 เมษายน 2561)
– ขับรถเร็วเกินกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย (1) , ตัดหน้ากระชั้นชิด (1)
– ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซค์ (2)
– เป็นถนนกรมทางหลวง ทางแยก (1) , ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ทางตรง (1)

ใส่ความเห็น