ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 ตุลาคม 2561

0
556

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 ตุลาคม 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยโครงการจ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีส่งสินค้าเมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น,นครราชสีมา) ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน  ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.ต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย (นายไบรอัน   เดวิดสัน) และเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นายอิวจ์  อีวาน) ห้องรับรองขวัญเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
09.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตอนกลาง ในการเป็น “ศูนย์กล่างโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ห้องประชุมแก่นภูมิ 2  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
10.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมคณะทำงานรายงานผลและปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน  จังหวัดขอนแก่น ห้องประชุม สนง.ปภ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
11.50 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.กล่าวต้อนรับ พล อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น