ศาลจังหวัดขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

0
593

ศาลจังหวัดขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

   ศาลจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4           โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาได้ วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 10.00-11.00 น. ณ หอประชุมศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ

และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนคลัง (งานพัสดุ) ศาลจังหวัดขอนแก่น อาคารศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2560  สอบถามทางโทรศัพท์ 0432366034 ต่อ 1120 ในวันเวลาราชการ

ใส่ความเห็น