ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคาขายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน กม 8541 ขอนแก่น

0
796

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ประกาศขายทอดตลาด

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ คือ
1.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน กม 8541 ขอนแก่น
โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2560
และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 043-263017

ใส่ความเห็น