ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 11 ตุลาคม 2561

0
473

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 11 ตุลาคม 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
08.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการรับรองจังหวัดขอนแก่นเป็นนครแห่งผ้ามัดหมี่โลก ห้องรับรองขวัญเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
08.50 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินการรับรองจังหวัดขอนแก่นเป็นนครแห่งผ้ามัดหมี่โลก ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุม คกก.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
10.00 น. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 จัดงานแถลงข่าวผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต (Over Stay) อาคารกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
12.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงาน Cook off The Pizza company สาขากังสดาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pizza company สาขากังสดาล มข.
17.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และงานแฟชั่นโชว์  Queen Sirikit Revival and Khonkaen Mudmee Master Artisans ตลาดต้นตาลขอนแก่น ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น