พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

0
316

    วันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี( อพ สธ )ที่ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯโดยมีท่านพรชัย จุฑามาศ รอง ผอ.อพ.สธ.ผู้แทนโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดด้วยในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้กับหน่วยงานที่ชนะเลิศการจัดบูธนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับเกียรติบัตรและระดับป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่มาเปิดให้กับประชาชนผู้สนใจได้มาร่วมชมในงานครั้งนี้ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศมีสองโรงเรียนชนะเลิศการจัดบูธนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับเกียรติบัตรได้แก่โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น และชนะเลิศการจัดบูธนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับป้ายได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น