พิเศษสุด! ห้ามพลาด เตรียมติดตามนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาครั้งสำคัญ ” ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

0
460

พิเศษสุด! ห้ามพลาด เตรียมติดตามนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาครั้งสำคัญ ” ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

เจาะลึกยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษในงาน “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

ชมสด (LIVE) พร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายนนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
📺 NBT
📻 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเอเอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์
📲💻 ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Youtube ช่อง NESDB on Youtube, Facebook สภาพัฒน์, Facebook ยุทธศาสตร์ชาติ, Website สศช., www.mcot.net และ
www.tnamcot.com

ทีมงาน Admin กลาง

ใส่ความเห็น