วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2018
หน้าแรก ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาตามโครงการ ทุนการศึกษาฟินิคซฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 18

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมฟินิคซฯ บริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาฟินิคซ ฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่เยาวชนรอบโรงงานที่มีภูมิลำเนาในตำบลกุดน้ำใส ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง และตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท รวม 202 ทุน เป็นเงินกว่า 662,00 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มอบให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000 บาท...
video

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (17 ก.พ. 61) ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่ได้รับนโยบายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หมายถึง การแก้ปัญหาของประชาชนโดยคำนึงถึงประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดมี จำนวน 85 คน คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอ จำนวน 26 อำเภอ รวม 825...

จังหวัดขอนแก่นสนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าตรวจค้นเรือนจำพล เพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายจังหวัด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

    วันที่17 ก.พ.2561 เวลา 05.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นเรือนจำพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีกำลัง ตำรวจ ทหาร ปกครอง ปปส.ภาค 4 จำนวนกว่า 100 นาย เข้าตรวจค้นเพื่อสุ่มตรวจหา ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งผิดกฎหมาย โดยการจู่โจม ครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ภายใน เรือนจำ ซึ่งเป็นมาตรการด้านการปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็น วาระของจังหวัดขอนแก่นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว     ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล...

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิด งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรม แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ จัด ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการมอบใบประกาศให้กับหมอพื้นบ้านด้วย สำหรับการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ นำเสนอองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ในงานมีการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือที่เราเรียกกันว่าศาสตร์ หรือปราชญ์ชาวบ้านมารรวมไว้ในจุดเดียว การจัดงานครั้งนี้มีการนำมาแสดงและให้บริการกับผู้ที่รักษ์สุขภาพและผู้ที่รักในความเป็นภูมิปัญญาประจำถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาธิบำบัด,กัวซา...

จังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่อำเภอบ้านฝาง

วันนี้ (16 ก.พ. 61) นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านสว่างสิริพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยงานนี้มีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นไปออกบูทหลายร้อยหน่วยงานเพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตอำเภอบ้านฝาง และอำเภอใกล้เคียง ในงานมีการมอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อนยากไร้ มอบชุดนักเรียน มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4 - 01 มีแจกพันธุ์ไม้ แนะนำอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน ให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของดี...

พยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและจังหวัดขอนแก่นประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ———————————————————————————————- “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ———————————————————————————————- พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีหมอกในตอนเช้ามีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น ที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีอุณหภูมิสูงขึ้น จังหวัด พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ - 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ) พยากรณ์ฝน (ร้อยละ) สูงสุด ต่ำสุด ขอนแก่น มีหมอกบางในตอนเช้ากับอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ลมผิวพื้น ลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กม./ชม. 36 21 0 เลย มีหมอกบางในตอนเช้ากับอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย บริเวณยอดภู อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-13 องศาเซลเซียส ลมผิวพื้น ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 36 19 0 อุดรธานี มีหมอกบางในตอนเช้ากับอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ลมผิวพื้น ลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กม./ชม. 36 19 0 หนองคาย และบึงกาฬ มีหมอกบางในตอนเช้ากับอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ลมผิวพื้น ลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กม./ชม. 35 20 0 กาฬสินธุ์ มีหมอกบางในตอนเช้ากับอุณหภูมิสูงขึ้น...
video

ผวจ.ขอนแก่น ต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ฟินแลนด์ และไอร์แลนด์ ชวนลงทุนที่ขอนแก่น พร้อมสุด ๆ

15 ก.พ. 61 ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นายฟิลลิป ดริเดลก้า เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย นางซาตู ซุยก์การี เคลฟเวน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ นายเร้นดัน รอเจอรส์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย โดย ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า รัฐบาลได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็น ๑ ใน ๕ เมือง เพื่อสนับสนุนเป็น Smart City จังหวัดขอนแก่น มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการคมนาคม ทางทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน และทางรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟรางเบา และรถไฟความเร็วสูง ที่จะเชือมกับ...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี

ประวัติจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์   อดีตนายกรัฐมนตรี                           จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่มาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่เขียนขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น  ...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น