วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2018

เกษตร

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานเกษตรภาคอีสานนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

วันนี้(26 มกราคม 2561) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดมาแล้ว 28 ปี สำหรับพิธีเปิดงานได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยเข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยใช้โดรนที่ผลิตจากนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นเพื่อนำมาฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดฮอร์โมนให้กับพืชโดยไม่ใช้แรงงานคนและปลอดภัยจากสารเคมีเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมของเยาวชนขอนแก่นสร้างความตื่นตาให้ผู้มาชมงาน การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สนใจอาชีพเกษตรสู่การเป็นครัวของโลก สนองต่อนโยบายของรัฐบาลการเกษตรยุค 4.0 เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนเป็นงานที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วน สู่ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังนโยบายของรัฐบาล สำหรับงานเกษตรภาคอีสานจัดขึ้นในระหว่างวันที่...
video

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์วิจัยทดลองพืชผักหน้าร้อนหลังบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปเลือกขอนแก่นเป็นศูนย์ทดลองในภูมิภาค

วันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดสถานีทดลองวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่บริษัทเอช เอ็ม โคลส บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศฝรั่งเศสได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ลงทุนแห่งใหม่ในการค้นคว้าวิจัยหาพันธุกรรมพืชผักที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับตลาดภูมิภาคเอเซีย และได้มาตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่สถานีวิจัยที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่จำกัดจึงได้เลือกพื้นที่ที่อำเภอหนองเรือกว่า 100 ไร่จัดตั้งสถานีวิจัยแห่งใหม่ขึ้นอีกที่เพื่อทำการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์พืชหน้าร้อนรวมทั้งการจ้างงานในพื้นที่อีกกว่า 100 อัตรา สถานีทดลองวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทั้งพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณ์และโรงเรือนรวมทั้งทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสถานีทดลองวิจัยแห่งนี้ช่วงแรกจะทำการวิจัยพืช 5 ชนิดได้แก่ พริก มะเขือเทศ แตงกวา แตงโมและเมล่อน เพื่อการตลาดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดในประเทศอินเดีย โดยจะมีนักวิจัยจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์มาร่วมพัฒนาผลงานที่สถานีวิจัยแห่งนี้และยังเชื่อมประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรปและเอเชีย สำหรับสถานีวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานีวิจัยที่สำคัญต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยด้วย รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เชื่อมจากอินเดียถึงเวียดนามรวมทั้งจากจีนถึงสิงคโปร์ถือเป็นจุดยุทศาสตร์ที่สำคัญที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลือกมาลงทุน ...

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่ 3 ช่วยยกระดับราคาและคุณภาพข้าวของเกษตรกร

วันที่ 20 ธ.ค.2560 ที่ตลาดกลางสินค้าการเกษตร ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น นายสันติ บุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 โดยการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 2 ครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกมีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย 140 รายข้าว 129 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 1.174 ล้านบาท ครั้งที่ 2 มีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย 338 รายข้าว 272 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 2.7 ล้านบาท การเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้เกิดการเเข่งขันในการเข้ารับซื้อข้าวเปลือก ระหว่างเกษตรกรกับโรงสีข้าวโดยมีการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดการจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาสูง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจในระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพข้าวเปลือก ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นโดยที่ตลาดกลางสินค้าการเกษตรขอนแก่นมีโรงสีมารับซื้อจำนวน 3 แห่ง พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก...

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยยกระดับราคาและคุณภาพข้าวของเกษตรกร

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด สาขาบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่น การเปิดตลาดครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเเข่งขันในการเข้ารับซื้อข้าวเปลือก ระหว่างเกษตรกรกับโรงสีข้าวโดยมีการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดและการจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาสูง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจในระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพข้าวเปลือก ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น   พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560-61 หากเกษตรกรนำข้าวมาขายเองที่ตลาดนัดก็จะได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและได้ราคาสูงเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพข้าวปีการผลิต 2560/61 รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบคุณภาพข้าว และเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันลงเเขกเกี่ยวข้าวนาเเปลงใหญ่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บ้านป่าเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด "วันลงเเขกเกี่ยวข้าวนาเเปลงใหญ่"พร้อมนำรองกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมร่วมนวดข้าวด้วย ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้มีการส่งเสริมพัฒนาชาวนาและองค์กรชาวนาให้มีการรวมกลุ่มพร้อมทั้งจัดตั้งเป็นนาเเปลงใหญ่(ข้าว) จำนวน 128 แปลง ใน 26 อำเภอ มีสมาชิกจำนวน 14,432 คน พื้นที่ 133,237 ไร่ สามารถผลิตเป็นเมล็ดพันธ์และข้าวคุณภาพดีได้ปีละประมาณ 61,900 ตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีการร่วมกลุ่มและบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายร่วมกันมีตลาดรองรับที่เเน่นอน รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด...

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ เยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าการเกษตรของมณฑลเสฉวน

17 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ เยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าการเกษตรของมณฑลเสฉวน ณ อาคาร China International Expo City ณ เมือง Meishan และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและการค้ามณฑลเสฉวน และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเมืองเมืองเม่ยฉวน

ขอนแก่น แถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะแถลงข่าว การดำเนินโครงการ 9101 ของจังหวัดขอนแก่นหลังดำเนินการเสร็จสิ้นมาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โครงการ 9101ได้รับความชื่นชมจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นอกจากจะทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีการหมุนเวียนแล้ว ประชาชนยังได้นำโครงการไปต่อยอดไปขยายผลทำประโยชน์ให้กับสินค้าการเกษตรมีลักษณะเด่นพิเศษขึ้นมา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดรับทราบแล้วโดยเป็นที่น่าพอใจและต้องดำเนินโครงการนนี้ต่ออีก เพราะเป็นโครงการที่เกษตรกรได้ประโยชน์โดยตรง สนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากจนสามารถนำมาพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวด้วยว่า โครงการ 9101 ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากให้เกษตรกรคิดเอง ทำเอง และตรวจสอบกันเอง โดยภาคราชการไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในวงจรใดๆ นอกจากให้ความรู้ และประคับประคองโครงการ รวมทั้งมีระบบในการลงไปตรวจสอบดูแลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีจำนวน 248 ชุมชน 335 โครงการงบประมาณ 618,972,478 บาท สำหรับโครงการ 9101 ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้บริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง...

ขอนแก่นทำ MOU ขายข้าวอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 8 ต.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรและลงนามเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวระหว่างโรงสีข้าวกับเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จ.ขอนแก่น จากนั้นเวลา 13.30 น.เดินทางไปพบกลุ่มเกษตรกรและลงนามร่วมกันในการรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่สหกรณ์เคดิตยูเนียน อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่นจัดเปิดกิจกรรมโครงการหลวงเพื่อผลักดันและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและรับมอบถุงยังชีพ

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหลวงเพื่อผลักดันและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและรับมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร รวบรวมสินค้าทางการเกษตรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสุดยอดลูกพลับพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์ลูกพลับแปรรูป และผลไม้สด จากมูลนิธิโครงการหลวง...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นาเพื่อปรับปรุงบำรุงดินที่ขอนแก่น

วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ปี 2560 โดยการนำของ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นาเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยผ่านกระบวนการเพาะเห็ด และการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดในธรรมชาติโดยได้สนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับดร. อรทัย ศุกรียพงศ์ และคณะ แห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นาเพื่อปรับปรุงดินโดยผ่านกระบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดธรรมชาติให้กับชาวบ้านชุมชน ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ทั้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีการทำลายเศษวัสดุในไร่นา ทำให้สูญเสียธาตุอาหารพืชทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่หน้าดินแล้วยังเป็นสาเหตุของโลกร้อน  โดยทางทีมวิจัยมีการสำรวจความต้องการของชุมชนรวมทั้งสภาพแวดล้อมมีการจัดการความรู้ในการปรับปรุงดินและการนำวัสดุเหลือใช้มาทำการเพาะเห็ดครบวงจร   ในช่วงบ่ายนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการกระบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปขยายผลและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

พระธาตุศิโรดมขอนแก่น

พระธาตุศิโรดมขอนแก่น (พระธาตุขามแก่นศิโรดม...เดิม) บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น                          พระธาตุศิโรดมขอนแก่น (พระธาตุขามแก่นศิโรดม...เดิม) เป็นสถูปจำลองแบบมาจากพุทธคยา ณ ประเทศอินเดีย ภายในสถูปมีองค์พระธาตุขามแก่น (จำลองมาจากวัดเจติยภูมิอำเภอน้ำพอง) และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น