วันอังคาร, ธันวาคม 10, 2019

เกษตร

ชาวนาไทยเฮ! ข้าวหอมมะลิราคาพุ่ง1.4 หมื่นบาท/ตัน

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าราคาข้าวหอมมะลิ กข.15 ที่ชาวนากำลังเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ขายได้ราคาดีมากตั้งแต่ต้นฤดูกาล ราคาข้าวสดความชื้น 25-28% ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ราคาอยู่ที่ตันละ 1.4 หมื่นบาท ขณะที่ปีที่แล้วราคาอยู่ตันละ 1.1 หมื่นบาทเพราะผลผลิตน้อยความต้องการสูง ปัจจุบันมีโรงสีภาคกลางไปเปิดจุดแย่งซื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)ยิ่งดันราคาเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อชาวนาเห็นราคาแบบนี้อย่าเพิ่งรีบเก็บเกี่ยวข้าวต้องปล่อยให้สุกเต็มที่ เน้นทำข้าวคุณภาพไม่เช่นนั้นจะส่งผลเสียต่อราคาข้าวในภาพรวมได้ ขณะที่นายเกรียงศักดิ์  ตาปนานนท์  นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย  กล่าวเตือนสมาชิกโรงสีว่าบทเรียนจากปีที่ผ่านมา “มีทั้งได้ มีทั้งเสีย”  ถ้าตลาดมีความต้องการของมากของมากจะกลายเป็นของน้อยและในทางกลับกันถ้าตลาดมีความต้องการน้อยของที่น้อยอยู่ก็สามารถที่จะกลายเป็นมาก ดังนั้นขอให้ระมัดระวังตลาดข้าวสารทั้งภายในและต่างประเทศจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดแม้ว่าผลผลิตจะเป็นปัจจัยที่ช่วยบอกทิศทางก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ทั้งหมดทั้งปวงความผันผวนของราคาตลาดยังคงมีอยู่และขึ้นอยู่กับจิตวิทยาหรืออารมณ์ของตลาดแต่ละช่วงเวลาในภาพรวมทั้งหมดอยู่ดี “กข.15 ได้เก็บเกี่ยวไปมากแล้วในบ้างพื้นที่ แต่ในบ้างพื้นที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเก็บเกี่ยว และในบางพื้นที่ก็อยู่ในช่วงปลายของการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ฝนที่ตกลงมาในช่วง 3-4 วันนี้ทำให้ กข.15 ได้รับผลในเชิงลบคือทำให้ต้นข้าวล้มและมีความชื้นสูงขึ้น...

เกษตรฯ ปลื้ม!! ชาวนาปรับผืนนาปลูกข้าวโพด ใกล้ทะลุ 1 ล้านไร่

รมว.เกษตรฯค ปลื้มยิ้มไม่หุบ กระแสชาวนาแห่เข้าปรับเปลี่ยนปลูกข้าวโพด เลิกทำนาปรังรอบสอง ใกล้ทะลุ 1 ล้านไร่ เตรียมเสนอครม. อนุมัติขยายจังหวัด หลังเกษตรกรสมัครเข้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเกินพื้นที่ 33 จว.ย้ำผู้บริหารระดับสูง ขรก.กษ.ทุกคน ห้ามมีผลประโยชน์ ช่วงใกล้เลือกตั้งจะโดนจับผิดโจมตีมาก วันนี้ (23 ต.ค.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ล่าสุดมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนามี 107,911 รายแล้ว หยุดทำนาปรังรอบสอง,สาม รวมพื้นที่ 939,791 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรในหลายจังหวัดนอกเหนือพื้นที่เป้าหมายที่เดิมกำหนดไว้ 33 จังหวัด แจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาว่า ประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากรัฐสนับสนุนทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ การดูแลตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว มีประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ ที่สำคัญคือ มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์อย่างน้อย 13 แห่งที่พร้อมรับซื้อผลผลิตทั้งหมดถึงพื้นที่...

ธ.ก.ส.ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร

ธ.ก.ส.ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นภาระหนัก หนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นภาระหนักให้สามารถกลับมาฟื้นฟูตนเอง ทั้งการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ ประกอบด้วย โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร สำหรับต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรก ลดลงในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 3.81 ล้านราย โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ที่เป็นภาระหนัก โดยขยายระยะเวลาชำระต้นเงินกู้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1...
video

นายกฯ เยี่ยมไร่ภูตะวัน เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ

✌ ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ไร่ภูตะวัน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ในยุคลดการใช้สารเคมีเกษตร มีดีขนาดที่นายกรัฐมนตรีต้องไปเยี่ยมชม www.youtube.com/watch?v=-XQ8cYiZ1ls&feature=youtu.be ทีมงาน Admin กลาง
video

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกรประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ผลเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 พระยาแรกนา หยิบเสี่ยงผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์น้ำน้อย ขณะที่ พระโคกิน น้ำ หญ้าและเหล้า วันที่ 14 พ.ค. 61 ผลเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 พระยาแรกนา (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) หยิบเสี่ยงทายผ้า ได้ผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ขณะที่ พระโคแรกนาขวัญปีนี้ พระโคพอ และ พระโคเพียง เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง (ข้าวเปลือก,...
video

สัมภาษณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็น การขอรับงบประมาณโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ฤดูนาแล้ง ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ครม.อนุมัติโครงการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 แต่วันนี้ที่เค้า ครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการที่จะมาสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกรที่ร่วมโครงการ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้ว ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ เก้าหมื่นครัวเรือน พื้นที่ที่เข้าร่วมสมัครโครงการจริงๆประมาณ หกแสนหนึ่งหมื่นกว่าไร่ นี้คือพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ใน 31 จังหวัด ข้าวโพด จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้อง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้ชาวนาได้มีการปลูกพืชอื่นหมุนเวียนบ้าง เพราะการปลูกพืชชนิดเดียวในที่ซ้ำๆ จะมีปัญหาในส่วนของโรคการสะสมแมลง รวมทั้งการก่อความเสี่ยงในเรื่องนา และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการลดปริมาณข้าวให้สอดคล้องกับที่ตลาดต้องการนี้คือที่มาของการปลูกข้าวโพดหลังนา เพราะว่าอย่างน้อยผลตอบแทนของข้าวโพดที่ดำเนินโครงการมาจากปีที่แล้วผลตอบแทนดีกว่าข้าวแน่นอน การที่เราจะดูว่าข้าวโพดเหมาะที่จะปลูกในนาในช่วงแล้ง ก็ต้องดูตั้งแต่ 1. ดูในดินว่ามีการเหมาะสมที่จะปลูกข้าวโพดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลของกระทรวงเกษตรที่มีอยู่ 2. ต้องดูในส่วนของน้ำว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ น้ำเพียงพอมั้ยในการปลูกข้าวโพด นั้นเป็นที่มาของการกำหนดพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดใน 31 จังหวัดที่มีความเหมาะสม พื้นที่เป้าหมาย เจ็ดแสนไร่ ในแต่ละจังหวัดปริมาณในแต่ละจังหวัดอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของดินและน้ำที่เพียงพอ เนื่องจากชาวนามีความพร้อมที่จะทำข้าวอยู่แล้ว...

พาณิชย์ขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smart Changes for SME 4.0

    วันนี้ (วันที่ 26 มีนาคม 2561) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smart Changes for SME 4.0 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมชูเป้าหมายหลักเพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจสู่ระดับโลก โดยกลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด4 ปี (ปี2557-ปี2560)ภายใต้วิสัยทัศน์ เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล ...

ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษอำเภอหนองเรือ

    วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.00น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น. เป็นประธานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษของหมู่บ้าน กม.52 หมู่12 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปิดโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษ เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของชาวตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ โดยใช้พื้นที่ในการสร้างและแบ่งให้ผู้ร่วมเป็นสมาชิกปลูกผักทั้งหมด 1,400 ไร่  เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ในการทำอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ สำหรับโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่คัดแยกผักรวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษและให้คนในชุมชนที่ร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำหรับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของบ้าน กม. 52 มีสมาชิกจำนวน 24 ครัวเรือน โดยทุกครัวเรือนมีรายได้เสริม ตามโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและยังเป็นการสนองนโยบายไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลอีกด้วย ...

มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ยอดจองข้ามปีจากต่างประเทศหลังเกษตรกรเริ่มผลิตเพื่อการส่งออก

    วันนี้ (15 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโรงคัดเกรดมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ณ บ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนการก่อสร้างจากงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก กล่าวว่าการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วง บ้านแฮด และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไรมากขึ้น ซึ่งผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของอำเภอบ้านแฮดออกสู่ตลาดมากขึ้นสามารถส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศโดยผ่านบริษัทผู้ส่งออกใน 7 บริษัทไปยังประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป จีน เวียดนาม รวมมูลค่าการส่งออก 20-30 ล้านบาทต่อปี และมีการจองล่วงหน้าข้ามปีด้วยนอกจากนั้นผลผลิตที่จำหน่ายภายในประเทศยังมีมูลค่ากว่า 40 ล้านบาทต่อปี หลังจากที่ได้โรงคัดเกรดมะม่วงแห่งใหม่ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮดได้ก่อสร้างเสร็จทำให้การคัดแยกมะม่วงมีพื้นที่มากขึ้นสามารถแยกเกรดมะม่วงได้มากขึ้นและทำให้สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ...

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานเกษตรภาคอีสานนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

วันนี้(26 มกราคม 2561) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดมาแล้ว 28 ปี สำหรับพิธีเปิดงานได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยเข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยใช้โดรนที่ผลิตจากนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นเพื่อนำมาฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดฮอร์โมนให้กับพืชโดยไม่ใช้แรงงานคนและปลอดภัยจากสารเคมีเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมของเยาวชนขอนแก่นสร้างความตื่นตาให้ผู้มาชมงาน การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สนใจอาชีพเกษตรสู่การเป็นครัวของโลก สนองต่อนโยบายของรัฐบาลการเกษตรยุค 4.0 เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนเป็นงานที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วน สู่ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังนโยบายของรัฐบาล สำหรับงานเกษตรภาคอีสานจัดขึ้นในระหว่างวันที่...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น                           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (ส.ปชส.ขก.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น