วันจันทร์, สิงหาคม 20, 2018
หน้าแรก ข่าวทั้งหมด หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาขอนแก่น

วันที่ 17 ส.ค.2561 ที่ห้องประชุมเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 พร้อมด้วยผู้ตรวจกระทรวงต่างๆลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรับ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงและมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในระดับพื้นที่(แชร์ลูกโซ่่)   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ขอนแก่นจัดประชุมการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเมือง MICE CITY

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเมือง MICE CITY ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ จากการที่รัฐบาลได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งกิจกรรมและการสัมมนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง เช่น เพื่อมาร่วมประชุมบริษัท การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ อุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3...

ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่นอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันที่ 7 ส.ค.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดขอนแก่น กว่า100 คน เข้าร่วมการอบรม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดใจรับฟังปัญหาทุกข์ สุข ของประชาชน และต้องคอยชี้แจง บอกกล่าวความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ เพราะทุกข์หนักของชาวบ้านคือ การไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร การไม่รู้กฎหมาย จึงทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเป็นที่พึ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนศูนย์ดำรงธรรมต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รับความพึงพอใจ   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว...

ผู้ว่าฯขอนแก่นติดตามดูน้ำเซาะตลิ่งโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

    วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยชลประทานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายก อบต.หนองตูม และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาดูตลิ่งลำน้ำพองที่โดนน้ำกัดเซาะจนทำให้ตลิ่งพังลึกเข้ามาในศูนย์จนติดถนนรอบบริเวณศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำพอง ที่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหาย ซึ่งตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาในหน้าฝนปีนี้ไปก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ถาวร สำหรับโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นศูนย์ที่ทางโฆษะกรุ๊ปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้เพื่อประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา  เนื้อที่รวมจำนวน 42 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการพัฒนาที่ดินในรูปแบบการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และการผลิตผลผลิตทางการเกษตร (ไม้ผลพืชไร่ พืชผัก และด้านปศุสัตว์) สำหรับที่จะให้เกษตรกรผู้สนใจ...

รองนายกรัฐมนตรีติดตามแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    วันที่ 6 ส.ค.2561 ที่โรงแรมอวานี แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ ทาง ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการจังหวัดและนำเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดเป็นจังหวัดแรกและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำเสนอคนละ 4 นาที     รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเน้นย้ำและต้องดำเนินการเร่งด่วน คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรในทุกรูปแบบ ทั้งในส่วนของพืชไร่,พืชสวนและการประมงทุกรูปแบบ ซึ่งวันนี้รัฐบาลนั้นได้เน้นย้ำไปในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารปลอดภัย รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ทั้งในระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ และการค้าชายแดน ขณะเดียวกันในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งภาคอีสานมีทั้งในเรื่องของธรรมะและวัฒนธรรม เรามีชุมชน ทั้งหมดเป็นจุดนำและจุดที่น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ดังนั้นการคมนาคมขนส่งทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การเชื่อมโยงโครงการข่ายการคมนาคมขนส่ง เริ่มจากการขนส่งส่วนบุคคลและขนส่งสินค้า และขนส่งด้านการท่องเที่ยว...

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เริ่มขึ้นเป็นวันที่ 5 ที่ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ผู้ว่าฯขอนแก่น ลุยตรวจการบริหารจัดการน้ำและแนวคันดินคลองชลประทาน

ผู้ว่าฯขอนแก่น ลุยตรวจการบริหารจัดการน้ำและแนวคันดินคลองชลประทานรับมวลน้ำตลอดทั้งช่วงหน้าฝน สั่งการชลประทานและผู้นำชุมชน ตรวจสอบแนวคันดินกั้นน้ำและพนังกั้นน้ำทุกแห่ง เพื่อความปลอดภัย เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 ส.ค.2561 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงและตรวจสอบระบบการระบายน้ำของประตูระบายน้ำ D8 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน และการตรวจสอบความแข็งแรงของแนวคันดินกั้นแม่น้ำพอง โดยเฉพาะที่ แนวคันดิน 3L-RMC  ที่ บ.คุยโพธ์ ต.บึงเนียม จ.ขอนแกน ตามมาตรการป้องกันและรับมือกับมวลน้ำในช่วงหน้าฝนปีนี้ นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประตูระบายน้ำ D8 เป็นประตูระบายน้ำของเขตชุมชนเมืองกับแม่น้ำชี ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีการบริหารจัดการน้ำที่สอดรับกับอ่างเก็บน้ำในเขตชุมชนเมืองในภาพรวมประกอบกับขณะนี้ระดับน้ำจากแม่น้ำชี ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นกัน และการรับมือกับการระบายน้ำหากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน ในรูปแบบของการผันน้ำนั้น...
video

นายกฯ เยี่ยมไร่ภูตะวัน เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ

✌ ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ไร่ภูตะวัน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ในยุคลดการใช้สารเคมีเกษตร มีดีขนาดที่นายกรัฐมนตรีต้องไปเยี่ยมชม www.youtube.com/watch?v=-XQ8cYiZ1ls&feature=youtu.be ทีมงาน Admin กลาง

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำจิตอาสาฯกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำจิตอาสาฯกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธาระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค. เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำ พล.ต.อัครเดช  บุญเทียม ผบ.มทบ.23 พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น  พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ นายสุชัย  บุตรสาระ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารตำรวจประชาชนชาวอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ หนองอีเลิง ในบริเวณรอบเขตพุทธมณพลอีสานจังหวัดขอนแก่น ...

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง

    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายตู้ เหว่ย ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาตินครหนานหนิง ร่วมเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง ที่ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพของเมืองขอนแก่นกับเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสวนสาธารณะที่ชาวขอนแก่นรักและชื่นชม และเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และมิตรภาพที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวขอนแก่น-หนานหนิง เป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองเมือง จึงได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนานหนิง ณ บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันในอนาคต สำหรับการก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน เป็นการก่อสร้างอาคารวัฒนธรรมไทย-จีน ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง

ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง ประวัติสังเขป                           วัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร)...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น