วันจันทร์, พฤษภาคม 28, 2018
หน้าแรก ข่าวทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมชลประทานรับสมัครข้าราชการ

📢 กรมชลประทานรับสมัครข้าราชการ 1.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561) โดยรับสมัครจากผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. 1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 6 อัตรา 1.2 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) 12 อัตรา 1.4 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 11 อัตรา 1.5 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 14...

รองนายกติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ขอนแก่น

    วันที่ 27 พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นนำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นหลายร้อยหน่วยงานให้การต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดขอนแก่นและมอบนโยบายการทำงานให้กับส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมรับฟังกว่า 400 คน ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

รองนายกรัฐมนตรีหนุนจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองสมาร์ทซิตี้

    วันที่ 27 พ.ค.2561 เวลา 11.00น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีฯตรวจเยี่ยมบูธงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่ทางจังหวัดขอนแก่นโดยสภาอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อรองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่น จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้ปาถกถาเรื่อง ขอนแก่น สมาร์ท ซิตี้ 4.0 ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนำเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 มาต่อยอดอุตสาหกรรมในภาคอีสานซึ่งเป็นการกระตุ้นและแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่จังหวัดสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

พล.อ.ประจิน” หนุนการสร้างรถไฟฟ้ารางเบา LRT เพื่อขอนแก่นเป็นสมาร์ซิตี้แห่งแรกในภาคอีสาน

    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ค. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำคณะต้อนรับพล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการครบรอบ 1 ปี บริษัท วิสาหกิจของ 5 เทศบาล ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การมาตรวจราชการที่ขอนแก่นครั้งนี้ เนื่องจาก จ. ขอนแก่น ร่วมกับ ม.ขอนแก่นและ ภาคเอกชนในขอนแก่น...

ขอนแก่น เปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์

    ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ประกอบการจาก 91 บริษัท ทั่วประเทศมาร่วมออกบูทจำนวน 278 บูธ การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมทางภาคอีสาน เพื่อแสดงศักยภาพถึงความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนตามแนวเส้นทาง EWEC (East West Economic Corridor) และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS แสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนและผู้สนใจ เกิดการร่วมลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นหนึ่งในงานสำคัญระดับภูมิภาค และสนับสนุนนโยบายเมือง Mice City...

กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดกิจกรรมความสำเร็จในการดำเนินงานขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ

    ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ การพัฒนา SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ร่วมกับ ภาคเอกชน โดยในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัด, กิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายข้าว และกิจกรรมพัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมข้าว การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และการจัดแสดงเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์ไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ อาทิ...
video

ขอนแก่นเตรียมความพร้อมดันเวียงเก่าและภูเวียงเป็นอุทยานธรณีก่อนเสนอ UNESCO

ขอนแก่นเตรียมความพร้อมดันเวียงเก่าและภูเวียงเป็นอุทยานธรณีก่อนเสนอ UNESCO ภายหลังจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ อบจ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการผลักดันให้พื้นที่ อ.เวียงเก่า และภูเวียง เป็นอุทยานธรณีหรือ Khonkaen Geopark เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้พบซากไดโนเสาร์ถึง ๔ สายพันธุ์ ขณะนี้ทาง อบจ.ขอนแก่น ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อส่งข้อมูลให้ UNESCO ตรวจสอบ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านธรณิวิทยาและภูมิประเทศ ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการสื่อสารและการให้ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน นายวิรัติ นาคนชม ผอ.สำนักการช่าง อบจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า ขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่ในเบื้องต้น ๒ อำเภอคือ เวียงเก่าและภูเวียง ซึ่งเดิมมี ๙ อำเภอ หากประสบผลสำเร็จจะได้ขยายผลต่อไป ในประเทศไทย UNESCO ได้ประกาศให้...

ขอเชิญ ร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร ครั้งที่ 1

✴️ขอเชิญ 🎉ร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร ครั้งที่ 1 🌶️🌽ส่งตรงจากแปลงเกษตรกรในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 🥒🍆🍅 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 🏢 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 😮   จัดโดย สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 🤝

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการผูกเสี่ยว หรือ พิธีผูกเสี่ยว

ประวัติการผูกเสี่ยว หรือ พิธีผูกเสี่ยว                           การผูกเสี่ยว หรือพิธีผูกเสี่ยว จัดเป็นประเพณีเก่าแก่ และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ประพฤติปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยวนี้ จึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหมฯ ซึ่งเป็นงานประจำปี ของจังหวัดขอนแ...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น