หน้าแรก ข่าวทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำจุดเทียนพิธีน้อมรำลึกด้วยการถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำจุดเทียนพิธีน้อมรำลึกด้วยการถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช (23 ต.ค. 61) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีจุดเทียนพิธีน้อมรำลึกด้วยการถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระปิยมหาราช โดยนำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีน้อมรำลึกด้วยการถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรของชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แห่งราชวงศ์จักรี...

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูก็ตอง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป     ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย และ ชัยภูมิ     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำ ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้   จังหวัด   พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)   พยากรณ์ฝน (ร้อยละ) สูงสุด ต่ำสุด ขอนแก่น มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 34 24 20 เลย มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 33 22 30 อุดรธานี มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 34 23 20 หนองคาย...

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่เป็นคนดีในสังคม อำเภอเวียงเก่า

วันที่ 22 ต.ค.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2561 โดยจะมีการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในอำเภอเวียงเก่า โดย มอบให้กับ นายสมร พรรณา ชาว ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า ซึ่งผู้เป็นบุคคลที่ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่เป็นคนดีของสังคม สำหรับโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ ได้ทำการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีมี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจัดสร้างให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 26 อำเภอจำนวน 26 หลัง โดยมีการมอบให้ผู้ยากไร้ในปีนี้หลายหลังแล้ว สำหรับการก่อสร้างได้สร้างตามแบบที่มั่นคง ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณหลังละ 100,090 บาทเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์โดยค่าแรงและแรงงานเป็นการบูรณาการของชาวบ้านในพื้นที่เสียสละแรงกายช่วยกันสร้างและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจำนวนหนึ่งด้วยเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไป   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ขอนแก่นทำพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ขอนแก่นทำพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆนำพวงมาลามาร่วมวางด้วย มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นมา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ...

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูก็ตอง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้     ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น และชัยภูมิ     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำ ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้   จังหวัด   พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)   พยากรณ์ฝน (ร้อยละ) สูงสุด ต่ำสุด ขอนแก่น มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 32 24 30 เลย มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้...

ไทยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันโลก 4.0 ติดโผ 1 ใน 40 ประเทศ ประจำปี 2018

ไทยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันโลก 4.0 ติดโผ 1 ใน 40 ประเทศ ประจำปี 2018 จากผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 ประจำปี 2018 (Global Competitiveness Index 4.0) ของ World Economic Forum (WEF) 140 ประเทศทั่วโลกล่าสุด ประเทศไทยสถานะดีขึ้น มาอยู่ในอันดับที่ 38 จากเดิมอยู่อันดับที่ 40 เมื่อปีที่แล้ว ผลมาจากจุดแข็งด้านระบบการเงินของประเทศ ซึ่งไทยอยู่ในอันดับ 14 ของโลก และด้านขนาดของตลาดที่อยู่ในอันดับ 18 ของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/16227 นายกฯ ปลื้มอันดับความสามารถ...

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเยี่ยมคนเจ็บ ผู้โดยสาร รถบัสพลิกคว่ำ

วันที่ 22 ต.ค.2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาเยี่ยมอาการของผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสายอุดร – ร้อยเอ็ด พลิกคว่ำเมื่อวานนี้ที่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น โดยเดินทางไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญให้กำลังใจ จำนวน 3 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่อาการสาหัสอยู่จำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด ในงานนี้ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็มอบสิ่งของเยี่ยมมาให้กับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นจำนวน 5 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ทราบว่า สาเหตุเกิดจากสภาพถนนลื่น เนื่องจากช่วงเวลาเกิดเหตุมีฝนตกหนัก ทำให้รถโดยสารเสียหลักพลิกคว่ำ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว ขณะที่การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับก็เป็นปกติ และการตรวจสภาพรถยนต์โดยสารก็ถือว่ามีความพร้อมและมีประกันภัย อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานกับทาง สำนักงานคุ้มครองผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาและบำรุงขวัญครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นเงิน 650,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลรายละ 80,000...

ชาวขอนแก่นทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ

ชาวขอนแก่นทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ ที่บริเวณสวนสาธารระบึงทุ่งสร้างแลนด์มาร์คใจกลางเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปลุกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าว จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น กล้าไม้ที่ปลูกมีต้นรวงผึ้งกับต้นยางนาและร่วมกันใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้กว่า 10 ชนิดที่ปลุกก่อนหน้านี้ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปี 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ...

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูก็ตอง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของ พื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ     สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศลาวตอนบน ประเทศเวียดนาน และทะเล จีนใต้ตอนบน ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่นปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน ประเทศเมียนมา ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี ฝนฟ้าคะนอง...

นายกฯ ปลื้มอันดับความสามารถ 4.0 ไทยดีขึ้น ติดโผ 1 ใน 40 ของโลก แม้รายได้ประชากรไม่สูง

นายกฯ ปลื้มอันดับความสามารถ 4.0 ไทยดีขึ้น ติดโผ 1 ใน 40 ของโลก แม้รายได้ประชากรไม่สูง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 ประจำปี 2018 (Global Competitiveness Index 4.0) ของ WEF ที่ประเทศไทยมีอันดับและคะแนนดีขึ้น โดยอยู่ในอันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศทั่วโลก มีคะแนน 67.5 เต็ม 100 จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 40 คะแนน 66.3 เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยก้าวสู่ความเป็น...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น                           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (ส.ปชส.ขก.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น