วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2018

ศาสนา

ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดพิธีในทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติ...
video

จังหวัดขอนแก่น ทำบุญทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ)

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09 : 30 น. ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ด้วยการบ่มเพาะ ปลูกจิตสำนึกศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชน ยึดมั่น ในหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับสู่สังคมไทย ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสืบไป
video

จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 17:30 น. ที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคม สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 9 โดยจัดที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้เป็นปีที่ 6 และในปีนี้กำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2561 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ พิธีบวชศีลจารี ศีลจาริณี การทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม การรักษาศีล ฟังธรรมเทศนา การเวียนเทียน และการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9...
video

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทำบุญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วันนี้ (23 มกราคม 2561) เวลา 10:00 น. ที่อาคารเรียนรวมชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีทำบุญปัณรสีดิถี พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยนำพุทธศาสนิกชน ลูกศิษย์ยานุศิษย์ คณาจารย์ และบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในพิธีทำบุญประจำเดือน ซึ่งหลวงพ่อคูณได้บริจาคสรีระสังขารให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น หลังมรณภาพเพื่อให้นิสิต -นักศึกษาภาควิชาแพทยศาสตร์ได้ศึกษา และได้รำลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อคูณ ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งในขณะที่ดำรงสมณะศักดิ์และจวบจนมรณภาพไปแล้ว ยังได้ทำพินัยกรรมระบุมอบสรีระสังขารให้เป็นประโยชน์แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้ทำการศึกษา ก่อนจะนำความรู้จากการศึกษาอาจารย์ใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ...
video

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 8 มกราคม 2561 ที่พุทธมณฑลอีสานขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2561 โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น กำหนด จัดขึ้นวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชน ให้ได้มีโอกาส ทำความดีร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอนแก่น...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำรองผวจ. ข้าราชการทหารตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ขอนแก่นตักบาตรปีใหม่...ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นนำรองผวจ. ข้าราชการทหารตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นมีผู้มาร่วมทำบุญจำนวนมาก   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

จังหวัดขอนแก่นทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

จังหวัดขอนแก่นทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 งานนี้จัดที่ที่วัดป่าชัยมงคล ตำบลหนองโก อำเภอกระนวนโดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี และพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวอำเภอกระนวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับจังหวัดขอนแก่นได้จัดทุกวันที่ 28 ของเดือนหมุนเวียนไปตามวัดสำคัญๆของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ขอนแก่นจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น. ณ พระมหาธาตุเเก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองเเวง พระอารามหลวง ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ระว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยมติมหาเถรสมาคม เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยจังหวัดขอนแก่นได้เเจ้งวัดทุกวัดในจังหวัดขอนแก่น จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์เเละเจริญจิตตภาวนาข้ามปีในวันที่ 31...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ลงแม่น้ำพอง

วันที่ 27 ต.ค.2560 เวลา 06.39 น. ที่วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตะกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเวลา 09.39 น. ดร.สมศักดิ์ จังตะกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปที่ท่าน้ำวัดท่าสองคอน บ้านท่าหิน ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่นเพื่อนำไปลอยลงสู่แม่น้ำพอง โดยมีชาวขอนแก่นเข้าร่วมในการประกอบพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วางผ้าไตรโดยมีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทั้งสองนิกายและรองเจ้าคณะจังหวัดรวม 4 องค์ร่วมรับผ้าไตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 4 ได้ลงเรือเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำพอง  ในการประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำพอง โดยในช่วงของการประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์นั้น  ชาวขอนแก่นได้พร้อมใจกันโปรยดอกดาวเรืองลงสู่แม่น้ำพอง เพื่อน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยอีกด้วย  ...

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีอุปสมบท 192 คน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 16 ต.ค. 2560 ที่วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้วัด หน่วยงานราชการ และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยทำการอุปสมบทระหว่างวันที่ 16 – 30 ต.ค. 2560 โครงการดังกล่าวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดยพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย  ในการอุปสมบทครั้งนี้มีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไปร่วมอุปสมบท...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง

ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง ประวัติสังเขป                           วัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร)...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น