วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2019
หน้าแรก ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จะประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4  จะประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 139 รายการ จะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือ www.oncb.go.th/ข่าวทอดตลาด

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคาขายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน กม 8541 ขอนแก่น

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ประกาศขายทอดตลาด ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ คือ 1.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน กม 8541 ขอนแก่น โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 043-263017

ศาลจังหวัดขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ศาลจังหวัดขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด    ศาลจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4           โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาได้ วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 10.00-11.00 น. ณ หอประชุมศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนคลัง (งานพัสดุ) ศาลจังหวัดขอนแก่น อาคารศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2560  สอบถามทางโทรศัพท์ 0432366034 ต่อ 1120 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. –...

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศการประกวดราคาขายรถจักรยานยนต์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศการประกวดราคาขายรถจักรยานยนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาขายพัสดุเก่า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 33 รายการ โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันเวลาราชการ และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คลังพัสดุเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 15.00 น. เป็นต้นไป สอบถามทางโทรศัพท์ 043446151 ศาลจังหวัดขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยศาลจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา...

ข่าวประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จะประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ มีดังนี้ 1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน และอื่น ๆ โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 16 สิงหาคม 2560 และผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 เลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ต.สำราญ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 043-306833 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการเสริมผิว (Asphaltic Concrete) ของเทศบาลตำบลสำราญ

เทศบาลตำบลสำราญ จะประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการเสริมผิว (Asphaltic Concrete) ของเทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลสำราญ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ตามโครงการเสริมผิว (Asphaltic Concrete) ของเทศบาลตำบลสำราญ จำนวน 1 โครงการ 1.โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข2-บ้านโคก หมู่ที่9  ช่วงที่1 ระยะทางยาวตลอดสาย โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 18 สิงหาคม 2560 และผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลสำราญ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. หรือหมายเลขโทรศัพท์ 043-393811

ข่าวประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,483,020.00 บาท ตามรายการ ดังนี้ 1.Suction with control catheter ch.10 จำนวน 96,000 EA 2. Suction with control catheter ch.12 จำนวน 264,000 EA โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ และผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ หน่วยงานจัดหาวัสดุ งานพัสดุ...

ข่าวประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสราญธานี

เทศบาลเมืองชุมแพ จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสราญธานี เทศบาลเมืองชุมแพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสราญสำราญธานี งบประมาณ 882,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ และผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองชุมแพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. หรือสอบถามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 043-311703 ต่อ 108...

ข่าวประกวดราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศการสอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,079,386.00 บาท ตามรายการดังนี้ 1. ถุงพลาสติกสีดำใส่ขยะขนาด 16.5x28 นิ้ว ความหนาทั้ง 2 ชั้น จำนวน 19,800 กิโลกรัม 0.05 มม. พับข้างด้านละ 3 นิ้ว 2. ถุงพลาสติกสีแดงใส่ขยะขนาด 16.5x28 นิ้ว พับข้างด้านละ 3 นิ้ว จำนวน 11,000 กิโลกรัม โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560ในวันเวลาราชการ และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยจัดหา...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 50 กม. ตามทางหลวงมิตรภาพขอนแก่น-อุดรธานี สร้างปิดกั้นลำน้ำพอง บริเวณพองหนีบ เมื่อปี 2507 พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่บนทางหลวงสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 26 กม. วัดเจติยภูมิ ต.บ้านบาม อ.น้ำพอง วัดนี้เป็นที่ตั้งปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองขอนแก่น "พระธาตุขามแก่น" ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานถือกันว่าพระธาตุขามแก่นเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจ และเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่อีสานอีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากพระธาตุพนม จ.นครพนม และพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร   ข้อมูล/ภาพจาก www.phattarawan0707 www.reviewthaitravel.com www.kk.ru.ac.th/kueanUbonrat.htm

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น