วันอังคาร, ธันวาคม 10, 2019
หน้าแรก รายการ prkhonkaen

รายการ prkhonkaen

video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 66 การจัดระเบียบจราจรงานไหมนานาชาติขอนแก่นประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2561

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 66 การจัดระเบียบจราจรงานไหมนานาชาติขอนแก่นประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2561 👩 พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี 👮‍ พบกับ พ.ต.ท.นนภูริช เดชธนดุล รองผกก.จร สภ.เมืองขอนแก่น 🚙 ประเด็นรายการ การจัดระเบียบจราจรงานไหมนานาชาติขอนแก่นประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2561 👮‍👮‍ พันตำรวจโท นนภูริช เดชธนดุล รองผกก. จรสภ.เมือง ขอนแก่น เปิดเผยว่า : จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2561 ปีนี้เป็นปีที่...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 65 ขอนแก่นเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 65 ขอนแก่นเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 👩พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี 👨 พบกับ นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 💧 ประเด็นรายการ ขอนแก่นเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 💧💧 นายนายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาณณภับจังหวัดขอนแก่นติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝน/น้ำท่า ห้วงเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขาขึ้นในเขตพื้นที่ ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภับพ.ศ. 2550 จำนวน 4 อำเภอ 37 ตำบล 356 หมู่บ้านได้แก่บ้านไผ่ เมืองพล โนนศิลสและอำเภอหนองสองห้อง เขื่อนอุบลรัตน์ ณ วันที่...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 64 ขอนแก่น คัดเลือกชื่อ”แคน แก่นคูน” เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 64 ขอนแก่น คัดเลือกชื่อ"แคน แก่นคูน" เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด 👱‍♀️ พิธีกร  นางสาวกานต์ชนก อาจศรี 👱‍♀️ ผู้ร่วมรายการ  นางพรพิมล  คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ⭐ ประเด็นรายการ ขอนแก่น คัดเลือกชื่อ"แคน แก่นคูน" เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด 🌺🌺 นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตั้งชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศจังหวัดเชิญชวนผู้สนใจส่งลายชื่อผ้าไหมเข้าประกวด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความงดงาม มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวขอนแก่น เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้เสนอชื่อก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561คณะกรรมการได้พิจารณา จากรายชื่อ...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 62 งานสคบ.ขอนแก่นรับเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นธรรม

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 62 งานสคบ.ขอนแก่นรับเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นธรรม    📌  วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00-09.30 น 👩 พบกับ นางสาวรัชดาพร เมืองเก่า หัวหน้างาน สคบ.ขอนแก่น ☎ ประเด็นรายการ งานสคบ.ขอนแก่นรับเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นธรรม   ☎📞 นางสาวรัชดาพร เมืองเก่าหัวหน้างานสคบ.ขอนแก่นเปิดเผยว่า สคบ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีช่องทางการร้องทุกข์ที่สะดวก รวดเร็ว คุณสามารถร้องทุกข์ในฐานะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอาเปรียบหลอกลวงจากผู้ประกอบการได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ ร้องทุกข์ออนไลน์ สายด่วนสคบ 1166 การร้องเรียนเก็บค่าบัตรเครดิตธนาคาร บ้านจัดสรร คอนโด การตรวจสอบกระเช้าสินค้า กระเช้าของขวัญ ต้องติดราคาชัดเจนใบแสดงสินค้า ที่บรรจุ การเอาเปรียบผู้บริโภค...
video

รายการ PR.KHONKAEN EP 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House)

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่ พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี ผู้ร่วมรายการ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่     รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดโนนเขวาโมเดล ต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ บ.โนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต กระทรวงฯ ได้เน้นย้ำเป็นรูปธรรม โดยมีการนำแนวทางการดำเนินงานในรูป แบบของประชารัฐ มาใช้ในทุกพื้นที่...
video

รายการ PR.KHONKAEN สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 58 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้   🌺 พบกับ ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น  🎲 ประเด็นรายการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้  ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัด เปิดเผยว่า การออกสลากสัญจรงวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเดินทางมาออกรางวัลสลากสัญจร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นขั้นตอนและวิธีการตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานกรรมการออกรางวัลรวมทั้งข้าราชการระดับสูง ผู้นำชุมชนและผู้แทนสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัล รวมทั้งจะเชิญตัวแทนประชาชนของจังหวัดร่วมทำหน้าที่หมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในวันดังกล่าว ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี...
video

รายการ PR.KHONKAEN ขอนแก่นำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 56 ขอนแก่นำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี ผู้ร่วมรายการ นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ขอนแก่นำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง     นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถิตผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกมีจำนวน มากขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือในการแก้ปัญหา ทางกระทรวงสาธารสุข เร่งควบคุมเรื่องโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิต ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีการระบาดต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำในแหล่งที่มีน้ำขัง     นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากปี 2561 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 55 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 224 ศูนย์

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 55 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 224 ศูนย์ พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี ผู้ร่วมรายการ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 📌ประเด็นรายการ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 224 ศูนย์ 🕋 นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 224 ศูนย์ จาก 26อำเภอ เพิ่มศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย กระบวนการยุติธรรมชุมชน โครงการสร้างการรับรู้ตามกฎหมาย เพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อ ✅✅ การให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น จากกองทุนยุติธรรม จำนวน กี่รายปรึกษากฎหมาย กรณี ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ขอความเป็นธรรม “ติดอาวุธทางปัญญาและเพิ่มศักยภาพและติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชนให้บรรลุกระบวนการแก้ไข...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 54 คปภ.ภาค 3 มอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน 650,000 บาท

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 54 คปภ.ภาค 3  มอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน 650,000 บาท พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส คปภ.ภาค 3 ขอนแก่น ประเด็นรายการ คปภ.ภาค 3  มอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน 650,000 บาท     นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส คปภ.ภาค 3 ขอนแก่น-เปิดเผยว่าภารกิจ คปภ.ภาค 3 และกรณีมอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน ตามที่เด็กนักเรียนหญิงอายุ 5 ขวบเสียชีวิตในรถตู้รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อำเภอภูผาม่าน     เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานคปภ.ภาค 3 ขอนแก่นตรวจสอบกรมธรรม์ประกนภัยรถยนต์คันดังกล่าวทำประกันไว้กับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน  กรมธรรม์ภาคบังคับคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 300,000...
video

รายการ PR.KHONKAEN โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

รายการ PR.KHONKAEN โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จนายชาญประเสริฐ  พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี     นายชาญประเสริฐ  พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี          รายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 7อำเภอ...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

สถานที่พักแรม

อำเภอ  ชื่อโรงแรม  รายละเอียด เขาสวนกวาง กมลพันธุ์รีสอร์ท กม.ที่49 อ. เขาสวนกวาง โทร. 043-328186 , 01601-0433 ,   01601-6307 โทรสาร 04332 7734 จำนวน 22 ห้อง            ราคา 500 -...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น