วันจันทร์, สิงหาคม 20, 2018
หน้าแรก ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. หารือข้อราชการกับ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.30 น. สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบเงินสนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันมหากษัตริย์ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 14.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปรับชีวิตสู่สังคมอนาคต 4 ภาค ปี 2561 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จ.ขอนแก่น 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานฝ่ายฆราวาสงานบำเพ็ญบุญตั้งต้นผ้าป่าทอดถวายสมทบกองทุน บำรุงตึกและดูแลพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุบลรัตน์อ.อุบลรัตน์ 09.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2     ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. ดร.อลงกต วรกี...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 11.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  รุ่นที่ 9 กองร้อย อส.รักษาดินแดน จ.ขอนแก่น 13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 18.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๔ ขอนแก่น ศูนย์ศึกษาวิจัย และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 13 สิงหาคม 2561

 ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 12.45 น. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพ เก็บสะสมคะแนน ปี 2561 ห้องประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 12 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 06.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีทำบุญ     ตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ในรัชกาลที่ 9 หอประชุมประภากรฯ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 09.00 น. สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 31 วัดศรีจันทร์  พระอาราม-หลวง จัดพิธีเปิดการอบรมชินนสาสมาธิ “บุญนี้เพื่อแม่”        12 สิงหาคม 2561 ห้องเมตตาธรรม 1...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน ประชุมโครงการวิจัย อปท.กับกระบวนการนโยบายสาธารณะ  กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์ มข. 09.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน Cabling Contest 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมอวานี ขอนแก่น 11.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน กิจกรรมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.09 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บริเวณห้องโถง ชั้น 1   ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกนำส่งสิ่งของบริจาคให้กับ สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทร์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.45 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ Depa Transformation in Action 2018 ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น 13.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษตร ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนนาอาชีพเกษตรกร          ...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 07.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น  จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพรจังหวัดขอนแก่น ปี  2561 โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขก. ถวายพระพรจังหวัดขอนแก่น ปี  2561 โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกับผู้ว่าราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมอวานีขอนแก่น 10.30 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  จัดพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น  รุ่นที่ 9 กองร้อย อส.รักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 5 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 5 สิงหาคม 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 13.30 น. สมาพันธ์ชาวพุทธขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงภารกิจและยุทธศาสตร์การปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาของ       สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น  วัดธาตุพระอารามหลวงขอนแก่น 15.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมมอบสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย แบ่งปันน้ำใจสู่ สปป.ลาว และฟุตบอลการกุศล สนามกีฬา อบจ.ขก. ถนนเหล่านาดี อ.เมืองขอนแก่น

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 4 สิงหาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.20 น. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  จัดงาน Grand Opening Ratchahrucle Hospital โดยมี นพ.ธีระเกียรติ   เจริญ-เศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง                           เมื่อพูดถึงอุทยานแห่งชาติภูเวียงนักท่องเที่ยวก็ต้องนึกถึงไดโนเสาร์ ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าบริเวณที่ราบสูงที่อยู่ในเขตประเทศไทยปัจจุบันนั้นจะเคยเป็นบ้านของไดโนเสาร์มาก่อนจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2519 มีการสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง ระหว่างการสำรวจนักธรณีวิทยาได้ค้นพบซากกระดูกชิ้นหนึ่งเข้า และเมื่อส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสวิจัยผลปรากฏออกมาว่าเป็นกระดูกหัวเข่าข้างซ้ายของไดโนเสาร์ จากนั้นนักสำรวจก็ได้ทำการขุดค้นกันอย่างจริงจังเรื่อยมากระทั่งปัจจุบันบนยอดภูประตูตีหมา หลุมขุดค้นที่ 1 ได้พบฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่ง...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น