วันจันทร์, พฤษภาคม 28, 2018
หน้าแรก ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 07.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ บริเวณทางเดินห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มข. 09.00 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารตามเสาไฟฟ้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น สวนรัชดานุสรณ์ 13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับฯประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 19.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเทพกิตติรังษี ศาลาเทพวิมลโมลี...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 30 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลอำเภอจังหวัด ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) 10.00 น. นายสุชัย  บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. ร่วมการแข่งขันฟุตซอลVIP + CEOสถานประกอบการ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 13.30 น. นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดเปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จ.ขอนแก่น...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 29 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานเปิดงานบ้านทุ่มรวมใจห่างไกล NCDS วิธี บวร(บ้านวัดโรงเรียน) หอประชุม โรงเรียนนครขอนแก่น 11.30 น. สนช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่อำเภอ น้ำพอง บ้านวังเกิ้ง เทศบาลตำบล  วังชัย อำเภอน้ำพอง 16.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงนางเตือนใจ  สวัสดิพานิชย์ วัดหงษ์เทศประดิษฐ์ 18.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 28 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารสภาอุตสาหกรรมและปาฐกถาพิเศษ วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานของภาครัฐ ห้องห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีเปิดงานขอนแก่นบรามันโชว์ ครั้งที่ 1 อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขก. มอบทุนการศึกษามูลนิธิพรแผ่นดิน หอประชุม อำเภอเมืองขอนแก่น 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันธรรมรักษ์คัพ 2018 สนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 16.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขก. เป็นประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วัดวุฒาราม 18.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขก....

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 27 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.15 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน พิธีเปิดนิทรรศการวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561 บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน ปี2561 ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.45 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน พิธีเปิดเวทีนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชวี ระดับจังหวัด โรงแรมกรีนโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 10.15 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน พิธีเปิดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 14.00 น. ดร.สมศักดิ์...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 26 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คูคำ อ.ซำสูง ค่ายสีหราชเดโชชัย ร.8 08.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อ.อุบลรัตน์ 13.30 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 15.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน "ขอนแก่น เทล 2018" ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 20 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.00 น. ปกครองจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสโมสรข้าราชการจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมปกครอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์ พอ.สว. โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ม.11 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง 10.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงานเปิดตัวการปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME สู่ 4.0. Train the Coach :...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธานกล่าวต้อนรับงานเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ห้องประชาสโมสร โรงแรมอวานี 09.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารสถานีโรงสูบน้ำและเปิดเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สูบน้ำจากบึงหนองโคตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองขอนแก่น อาคารสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ริมบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น ห้องประชุม ชั้น2 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลอีสาน  

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 10.00 น. ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน เวทีชั่วคราวริมบึงทุ่งสร้างฝั่งทิศเหนือ 14.00 น. จังหวัดขอนแก่น จัดแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะขอนแก่น  

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 8 เมษายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ปั่นสองน่องท่องแดนขอนแก่น ตอน : ท่องเที่ยวชมดอกคูณ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 08.30 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดงานเทศกาลถนนดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 90.00 น. กรมอนามัย สำนักสุขาภิบาลและน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวกับกิจการปลาร้า ปลาส้ม ปรือปลาจ่อมของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ โรงแรมไอโฮเทล ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น 10.00 น. เทศบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 บริเวณสวนสาธารณะขอนแก่น 200 ปี บึงแก่นนคร  

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง

ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง ประวัติสังเขป                           วัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร)...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น