วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2018
หน้าแรก ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยและผู้พิการ โรงพยาบาลสิรินธร อ.บ้านแฮด 10.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัด ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชาและสมาชิก อส. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมทหารราบที่ 8 13.30 น. จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายสากล/การก่อเหตุร้ายภายในประเทศ หรือแผนเผชิญเหตุ ห้องแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) 18.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาล ตลาดต้นตาล

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ฝ่ายปกครอง ห้องมงกุฎเพชร ชั้น2 โรงแรมโฆษะ

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.45 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์เพื่อชุมชน ศูนย์ประชุมบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ศาลหลักเมืองขอนแก่น 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ให้กับทั้ง 26 อำเภอ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.00 น. สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศุล สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏมหาสารคาม สนามแดนคูน กอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น 15.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับชมรมจัสออลสตาร์เอฟซี โรงเรียนหนองคำวิทยา อ.หนองนาคำ 18.00...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.20 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.ออกรายการ อีสานวันนี้ "ขอนแก่นพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน" สถานีโทรทัศน์ NBT 09.00 น. จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การป้องกันและระงับอัคคีภัย) บริเวณลานกิจกรรมอนุเสาวรีย์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 09.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข พอ.สว. จังหวัดเคลื่อนที่ วัดบ้านสว่าง ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยฯ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น 13.00 น. มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน จ.ขอนแก่น จัดประชุมประชาคมลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 ห้องประชุมกรีน เอ (Green A) ชั้น...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมเวทีสานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่นรวมใจประชารัฐสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย ศูนย์การประชุมฯนานาชาติจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอุบลรัตน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30 สนามกีฬาโรงไฟฟ้าฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 10.00 น. เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน บริเวณลานฝึกพรหมพิทักษ์ หน้าอาคาร ตำรวจภูธรภาค4 13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ห้องมงกุฏแก้ว ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "หมู่บ้านตามรอยพ่อ..สานต่อ..วิถีพอเพียง" ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโฆษะ 10.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 10.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุม คกก. ฝ่ายที่ปรึกษา และคณะทำงานฯ การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.30 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จักพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพติด" จังหวัดขอนแก่น รุ่น...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา ภารกิจ สถานที่ 14.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค 2561 จ.ขอนแก่น "ช้อป ฟิน กิน เที่ยว" โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน "รวมพลังสามัคคีรวมของดีน้ำพอง และบุญกุ้มข้าวใหญ่" ประจำปี 2561 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง 10.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์  "ฟิตสมองก่อนสอบโค้งสุดท้ายฯ" ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 13.30 น. สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้กับข้าราชการจากจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร "การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ห้องแก่นนครา ชั้น2 โรงแรมวีวีช ขอนแก่น 15.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (CPN) จัดงาน "The Great Chinese New...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น 09.19 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาซำสูงสัมพันธ์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 13.30 น. จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13.30 น. จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) 13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวัน ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 18.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน "11 ปี หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค สู่อีสานบิซ คอมมูนิตี้" บริเวณสระว่ายน้ำโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น    

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 07.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานกิจกรรม "รวมใจใส่บาตรทุกวันแรกของเดือน" บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น 08.00 น. จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น และการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาคความมั่นคงภายใน ภาค 2 ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลต้อนรับเอกอุคราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย ห้องแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน พิธีเปิดร้านเดอะพิซซ่าคอมปานีรูปแบบใหม่ DWS โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง รร.อวานีขอนแก่น 13.30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ประจำเดือน ก.พ. 2561 ห้องประชุมศิริธนชัยชั้น2 สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น 13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น