พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

0
384

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไป

    พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็น กับมี หมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

    สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศ ลาว ประเทศเวียดนาม และทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้ (10 ต.ค.61) ลักษณะ เช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลง โดยมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง พายุไซโคลน “ติตลี”(TITLI) บริเวณอ่าวเบงกอล มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ ในช่วงวันที่ 11-13 ต.ค. 61 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

 

จังหวัด

 

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้

คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)  

พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 22 0
เลย อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

34 20 10
อุดรธานี อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 22 10
หนองคาย และบึงกาฬ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 22 10
กาฬสินธุ์ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 22 0
สกลนคร อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 21 10
นครพนม อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 22 10
ชัยภูมิ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

35 23 10
หนองบัวลำภู อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 20 0
มหาสารคาม มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

35 23 0

นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

  

ใส่ความเห็น