สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภครู้ร่วมกัน

0
477

                         นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าสารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคนายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกสาร คุ้มครองผู้บริโภค เรียนประชาชนชาวไทย ปัจจุบันธุรกิจการค้าการลงทุนมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายรัฐบาลในการปกป้องคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าและบริการ มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ราคาสินค้าให้ได้มาตรฐานอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่ร้องทุกข์กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ให้ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตในปัจจุบันlถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งกลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภค ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-234384

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น