ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 1 ตุลาคม 2561

0
507

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
11.00 น. บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.นำเสนอโครงการระบบบริหาร SME ธุรกิจการค้า 4.0 และ KhonKaen e-Marketplace ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนา ทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น