สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่นจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

0
621

                          นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 ในวันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2560 ป เวลา 15.39 น ณ สวนวาธารณะบึงทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่นร่วมกับเทศบาลนคราขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 เชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน
วันรักต้นไม้แห่งชาติครั้งแรกของโลกจัดที่สหรัฐอเมริกา 10 เมษายน 2515 ต่อมาคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ และล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ เพื่อร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น