พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

0
334

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไป

    พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนลดลง โดยมีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ

    สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ในขณะที่ร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล้าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอ บนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้

จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล้งแจ้ง ใต้ต้นไม่ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการ ป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “จ่ามี”(Trami) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มเคลื่อนเข้า ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 30 ก.ย. 61 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศ ไทย

 

จังหวัด

 

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้

คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)  

พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

33 25 40
เลย มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

34 24 40
อุดรธานี มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

34 25 40
หนองคาย และบึงกาฬ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

35 25 40
กาฬสินธุ์ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

35 25 20
สกลนคร มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

32 23 20
นครพนม มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

32 22 20
ชัยภูมิ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

34 26 40
หนองบัวลำภู มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

34 24 40
มหาสารคาม มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

36 26 20

นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

   

ใส่ความเห็น