รายงานความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการจัดประชุมเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 (สะสมตั้งแต่ 21 ก.พ.- 10 มี.ค. 2561)

0
385

ใส่ความเห็น