การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0
585

                         นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ล์ เปิดเผยว่าศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มอบหมายให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนขอนแก่น เป็นวิทยากรกระบวนการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ในเขตจังหวัดขอนแก่น

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น