ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พศ.2557-2561)

0
273

4 ปี ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ติดตามจากคลิปนี้ครับ


ทีมงาน Admin กลาง

ใส่ความเห็น