ขอนแก่น จัดงาน วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

0
276

    วันที่ 18 พ.ค.2561 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 2561 จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพรวมทั้งการแนะนำวิทยาการก้าวหน้าด้านงานวิจัยด้านข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่รวมทั้งการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ทำนา การใช้ชุดเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการผลิตข้าวคุณภาพดี อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต อันจะเป็นการสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรชาวนา โดยมีเกษตรกรนาแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการจากอำเภอชุมแพและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมและชมเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีจำนวน 400 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น