จังหวัดขอนแก่นจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรัย์ สินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานกลาง 2560กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

0
750

                         นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิขย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2557-2560 กำหนดเพิ่มศักยภาพผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย พัฒนาให้หลุดพ้นความยากจน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตคุณภาพสูงขึ้น ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษ เตรียมแข่งขันเวทีการค้าโลกกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ขอนแก่น ร้อยเอ็ก มหาสารคาม และกาฬสินธุ์นำข้าวโพดข้าวเหนียว ฝรั่ง มะม่วง เมล่อน แครอท ผักหวาน แตงกวา ผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมาย ผักสด สินค้าปลอดภัย มาทำตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรัย์ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าปลอดภัย กิจกรมมีการจัดคู่ธุรกิจ นิทรศการเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย กลุ่ม ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานกลาง 2560 ระหว่างวันที่ 10.-14 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมรชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นผู้บริโภคหระหนักถึงความสำคัญ/ประโยชน์การบริโภคสินค้าอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย วันนี้ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น ณ สูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยนาพงษ์ศํกดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น