กระทรวงวิทย์ฯจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ขอนแก่นตอกย้ำนโยบายไทยแลนด์ 4.0

0
624

วันที่ 11 ก.ค.61 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดงาน

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 ท่ามกลางความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ชื่นชอบผลงานทางวิทยาศาสตร์จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแสนกว่าคน

นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในระดับภูมิภาคเป็นการปฎิบัติงานเชิงรุก ที่วันนี้ทุกหน่วยงานต้องทำงานเชิงรุกลงลึกไปในระดับภูมิภาคให้มากขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่ประดิษฐ์และคิดค้นจากฝีมือคนไทยนำมาจัดแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในระดับภูมิภาคได้พัฒนาด้านความคิด ความรู้ ความสามมารถและพร้อมที่จะเติบโตไปกับการพัฒนาตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้และวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

การจัดงานดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.ค.2561 โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานทั้งหมด 8 รูปแบบ ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติ,นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล,นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว,นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ,นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์,การจัดแสดงภาคยนต์ 4D,นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรมและนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก”

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้ขอนแก่นได้แสดงถึงความเป็นเมืองแห่งอัจฉริยะ เมืองแห่งสมาร์ทซิตี้ เมืองแห่งนวัตรกรรม และเมืองแห่งความเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคนขอนแก่นในการที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นไปในความต้องการและการพัฒนาในโลกแห่งอนาคต

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการริเริ่มสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆที่เด็กและเยาวชนในระดับภูมิภาคจะได้แสดงออกถึงความสามารถและต่อยอดองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์รุ่นพี่ ที่ประดิษฐ์และคิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาจนนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคต

และที่สำคัญคือทั้งหมดจะกลายเป็นกำลังสำคัญหรือนักรบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของชาติอย่างแท้จริง  สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE

โดยนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02-577-9960

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น