งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเยอรมันขอนแก่นเริ่มแล้ว

0
351

วันนี้ (12 มี.ค.61) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน ขอนแก่น หรือ INNO TECH TGTK Fair 2018 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาที่จัดแสดง  ซึ่งงานนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย –เยอรมัน ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่างานนี้เป็นการแสดงศักยภาพของสถาบันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม ประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการปฏิรูประบบการผลิตในวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งการจัดงานประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ส่วน คือ 1.นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2. นิทรรศการด้านวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการการศึกษาต่อและการท่องเที่ยว กิจกรรมนิทรรศการ Young Smart Farmer นิทรรศการหนังสือ Books Fair และตลาดนัดการเรียนรู้ 3. นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนร่วมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน ขอนแก่น หรือ INNO TECH TGTK Fair 2018 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย –เยอรมัน ขอนแก่น

ใส่ความเห็น