รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 65 ขอนแก่นเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

0
433

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 65 ขอนแก่นเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง
👩พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี
👨 พบกับ นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
💧 ประเด็นรายการ ขอนแก่นเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

💧💧 นายนายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาณณภับจังหวัดขอนแก่นติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝน/น้ำท่า ห้วงเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขาขึ้นในเขตพื้นที่ ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภับพ.ศ. 2550 จำนวน 4 อำเภอ 37 ตำบล 356 หมู่บ้านได้แก่บ้านไผ่ เมืองพล โนนศิลสและอำเภอหนองสองห้อง เขื่อนอุบลรัตน์ ณ วันที่ 8 ตพุลาคม 2561 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 870.91 ล้าน .ลบ.คิดเป็นร้อยละ 38.82 ระดับน้ำ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

💧💧 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกนให้ 26 อำเภอ สำรวจข้อมูลแหลล่งน้ำต้นทุน แหล่งน้ำในพื้นที่ว่าเกิดวิกฤติ เรียงลำดับกิจกรม การทำฝาย การขุดเจาะบ่อบาดาล รายงานให้ปภ.รวบรวม

💧💧การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นและบูรณาการข้อมูลที่ เกี่ยวข้องร่วมกัน

✳ หมายเหตุ : รายการนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นทุกคำถามมีคำตอบ ผ่านรายการ PR.KHONKAEN สามารถสอบถามแบบสดๆและตอบคำ
ถามสดๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ ตรงประเด็น ทุกวันพุธ เวลา 09.00-09.30 น ทาง FACEBOOK เสิร์ชคำว่า PR.KHONKAEN กดLive กดแชร์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังรายการจบแต่ละสัปดาห์

ใส่ความเห็น