ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 27 กันยายน 2561

0
470

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 27 กันยายน 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
08.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
09.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงานเสวนา “Secutech Forum Khon Kaen” พร้อมการเสวนาโอกาสและความท้าทายในเมืองอัจฉริยะ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
09.45 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.ร่วมเป็นเกียรติวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 62 พุทธศาสนสถาน ค่ายศรีพัขรินทร์
10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
15.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
17.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น