ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นไกล่เกลี่ยกรณีขอไถ่ถอนที่ดินคืนในราคาที่เป็นธรรมได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้ผู้ร้อง

0
1549

                          ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ จาก นางสมยงค์ จำปาม่วง อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อ้างว่า ได้นำโฉนดที่ดิน ไปขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 มีกำหนดไถ่ถอนเป็นเวลา 1 ปี เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท เมื่อครบกำหนดผู้ร้องไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวคืนได้ จึงขอขยายเวลาต่ออีก 6 เดือน และทำสัญญาซื้อคืนเป็นเงินจำนวน 560,000 บาท จึงได้มาร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้เชิญผู้ถูกร้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อจะขอไถ่ถอนที่ดินคืนในราคาที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลปรากฏว่า เมื่อถึงเวลานัดหมายผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาตามนัด และได้เจรจาตกลงกันว่า ผู้ถูกร้องยินดีขายที่ดินแปลงดังกล่าว คืนให้ในราคา 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และผู้ถูกร้องได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ร้องเป็นผู้ไปโอนที่ดินแปลงดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้ร้องได้จ่ายเงินค่าไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวครบถ้วน และผู้ถูกร้องได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้ผู้ร้องแล้ว

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น