พยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

0
433

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไป

    พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

    สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ร่อง มรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบนยังคง มีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อนึ่ง พายุใต้ฝุ่น “กอง-เร็ย”(KONG-REY) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มี แนวโน้มเคลื่อนผ่านตอนใต้ประเทศญี่ปุ่น และคาบสมุทรเกาหลีในช่วงวันที่ 5-7 ต.ค. 61 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

 

จังหวัด

 

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้

คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)  

พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 23 0
เลย อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 20 0
อุดรธานี อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 22 0
หนองคาย และบึงกาฬ มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 24 0
กาฬสินธุ์ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 22 0
สกลนคร อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 22 0
นครพนม อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 20 0
ชัยภูมิ มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 24 0
หนองบัวลำภู มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 23 0
มหาสารคาม มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 24 0

นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

  

ใส่ความเห็น