ไขข้อสงสัย…. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล คืออะไร?

0
271

ไขข้อสงสัย….
ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล คืออะไร?
องค์กรของรัฐควรปรับตัวอย่างไร?
ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายฉบับนี้?
www.facebook.com/199376937531248/posts/317569139045360/

ทีมงาน Admin กลาง

ใส่ความเห็น