คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0
448

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
สอบถามรายละเอียดได้ ที่ นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
086-943-4988

ใส่ความเห็น