สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จะประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

0
742

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4  จะประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 139 รายการ จะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือ www.oncb.go.th/ข่าวทอดตลาด

ใส่ความเห็น