โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาด้านยาเสพติด หลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด ย.อส.รุ่นที่ 3/2560

0
672

                          วันนี้( 18 พฤษภาคม 2560 )เวลา 10.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอแก่นเป็นประธาน ปิด โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด ตามหลักสูตร”เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด” หรือในชื่อ (ย.อส.) ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 3/2560 นายวงศ์วริศ เหมียดไธสงค์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาด้านยาเสพติด หลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนถ้านยาเสพติด ย.อส.รุ่นที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 มี เยาวชนจาก 8 อำเภอคือเวียงเก่า หนองนาคำ โคกโพธิชัย หนองสองห้อง บ้านแฮด ซำสูง โนศิลา และอำเภอชนบทผ่าน รวมทั้งสิ้น 51 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ หลักสูตร ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตร

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น