สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 2 แห่ง ปรับลดดอกเบี้ยรับจำนำของ ช่วยเหลือผู้ปกครองด้านการศึกษาช่วงเปิดเทอมปี 2560

0
2052

                         นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 วันสถาปนาสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แจกของที่ระลึก ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ของใช้อื่นๆ ให้กับผู้มาใช้บริการ ณ วันสถาปนาสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 1 (คุ้มหนองคู)ซึ่งการให้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เพื่อปรับสู่สถานธนาบุบาลดิจิตอล ประชาชนผู้มาใช้บริการสะดวก รวดเร็ว ประทับใจในการมาใช้บริการ

                         นางวรารัตน์ ขลิบเงิน ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 กล่าวว่า ทั้งนี้ในช่วงเปิดเทอม ประจำปี 2560 สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 2 แห่ง ปรับลดดอกเบี้ยรับจำนำของ ช่วยเหลือผู้ปกครองด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลาน บรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ในช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 (ระยะเวลา 2 เดือน) เงินต้น ไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาทต่อเดือน หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 ถนนรอบเมือง บริเวณคุ้มหนองคู โทรศัพท์ 043-246150 และสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ถนนกลางเมือง ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โทรศัพท์ 043-220881

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น