พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

0
358

ข่าว

พยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (ออกค าพยากรณ์เมื่อเวลา 01.00 น.)

    บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมาก บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น และชัยภูมิ

    ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ร่องมรสุมพาด ผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก แรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที

 

จังหวัด

 

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้

คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)  

พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 24 30
เลย มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

30 24 70
อุดรธานี มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 24 40
หนองคาย และบึงกาฬ มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 24 20
กาฬสินธุ์ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 23 10
สกลนคร มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 22 10
นครพนม มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 21 10
ชัยภูมิ มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 25 60
หนองบัวลำภู มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 24 80
มหาสารคาม มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 24 10

นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

   

ใส่ความเห็น