ขอนแก่นจัดงาน ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่ต้องมาดูงาน

0
334

วันที่ 6 ต.ค.2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โปร 2018

ภายใต้หัวข้อ เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และเมืองแห่งอัจฉริยะต้นแบบของภูมิภาค โดยมีการนำนวัตรกรรมจากการประดิษฐ์และจัดทำโครงการในพื้นที่

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลมาจัดนิทรรศการในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทบัส,โครงการรถไฟรางเบา,โครงการป้ายรถโดยสารและรถโดยสารอัจฉริยะ รวมทั้งการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ มาแสดงเพื่อให้กับผู้ที่สนใจนั้นได้รับชม

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอนแก่นวันนี้ได้มีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จัดเป็นเมืองต้นแบบของการดำเนินงานให้กับจังหวัดต่างๆได้ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชาญฉลาด

เพราะมีการตอบโจทย์ในความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะกับผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำให้ขอนแก่น นั้นเป็นสมาร์ทซิตี้ เพราะด้วยผลงานวิจัยและการพัฒนาในโครงการต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัย และนวัตรกรรมต่างๆที่ทั้งหมดสามารถนำมาใช้งานได้จริงแล้ววันนี้ที่ขอนแก่น

ซึ่งรัฐบาลยังคงมุ่งเน้นในการสนับสนนุแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ให้กับประชาชน ดังนั้นวันนี้ขอนแก่น ก้าวสู่การเมืองแห่งสมาร์ทซิตี้ เมืองแห่งอัจฉริยะ ที่จะเกิดความยั่งยืน มั่นคง เกื้อกูลกันโยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้นแบบให้ทุกจังหวัดมาดูงาน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น