ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs

0
319

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 ต.ค.2561 ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ภายในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank กับทางพาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด คลังจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด

ซึ่งความร่วมมือนี้จะสร้างประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงบริการต่างๆจากธนาคารผ่าน 4 หน่วยงานหลัก ที่จะช่วยคัดเลือกสมาชิกที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อส่งมาให้ธนาคาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการสนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษต่างๆ เช่น สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1 เปอร์เซ็นต์ คงที่ตลอดระยะเวลา 7 ปี

รวมถึงเข้ารับการสนับสนุนด้านความรู้ ช่องทางตลาดและการยกระดับมาตรฐาน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น สัมมนาเสริมแกร่งธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างๆ สำหรับสมาชิกของ 4 หน่วยงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ร้านค้าเครือข่ายธงฟ้าประชารัฐ ท่องเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ OTOP รวมกว่า 20,000 กิจการ

ให้สามารถเข้าถึงความรู้คู่ทุน เกิดการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ต่อยอดให้ขอนแก่น ก้าวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่าน ก.ค.-ก.ย.2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ และ 4 หน่วยงาน นำร่องดำเนินการสนับสนุน SME ตามความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการขอนแก่น เข้าถึงสินเชื่อแล้ว 214 ราย วงเงินรวมกว่า 240 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น