ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง

0
9143

ประวัติวัดหนองแวงพระอารามหลวง

ประวัติสังเขป

                          วัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) พ.ศ.2354 ท้าวจามมุตร ท้ายเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติ เขตเมืองมหาสารคาม (บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) บ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่าตั้งแต่นั้นมา

                          ปัจจุบัน่ตั้งอยู่เลขที่ 593 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-221-664 ,043-320-830 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2442 โดยพระยานครศรีบริรักษ์(อู๋) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีเนื้อที่ดินที่ตั้งวัด 26 ไร่ 65 ตารางวา โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนด 713 เลขที่ 28 หน้าสำรวจ 794 เล่มที่ 8 หน้า 13

อาณาเขต

ทิศเหนือ ยาว 135 เมตร จดถนนหนองแวงพัฒนา
ทิศใต้ ยาว 160.50 เมตร จดล่องน้ำและที่ดินนายพิศ วรราช
ทิศตะวันออก ยาว 151.40 เมตร กับ 120.80 เมตร จดถนนรอบบึงแก่น นคร และที่ดิน นางทองม้วน บุตรกสก
ทิศตะวันตก ยาว 246.70 เมตร ติดถนนกลางเมือง

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบ

เป็นที่ราบเรียบ เป็นลักษณะ 6 เหลี่ยม มีหมู่บ้านล้อมรอบสามด้าน และมีบึงแก่นนครอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ.2524
เป็นวัดพัฒนาดีเด่น ปี พ.ศ. 2526
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ปี พ.ศ. 2527

รายนามเจ้าอาวาส

                          รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดใน ปี พ.ศ. 2332 – ปี พ.ศ. 2421 ไม่ปรากฏนามเจ้าอาวาสเริ่มจากปี พ.ศ.2422 – ปีปัจจุบัน มีรายนามเจ้าอาวาสจำนวน 9 รูป คือ

รูปที่ 1 ท่านพระครูลูกแก้ว พ.ศ. 2422 – พ.ศ. 2436
รูปที่ 2 ท่านพระอาจารย์เม้า เมืองยโสธร พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2439
รูปที่ 3 ท่านพระอาจารย์เหลา พ.ศ. 2439 – พ.ศ. 2441
รูปที่ 4 ท่านพระอาจารย์น้อย พ.ศ. 2441 – พ.ศ. 2443
รูปที่ 5 ท่านพระอาจารย์บุญตา พ.ศ. 2443 – พ.ศ. 2452
รูปที่ 6 ท่านหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2498

ภาพจาก mapio.net,www.thetrippacker.com

ใส่ความเห็น