ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,082 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้จริง 501.11 ลบ.ม. คิดเป็น 21 %

0
1644

                          นายครรชิต คงสมของ หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ข้อมูลสถานการณ์น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,082 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 % โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้จริง 501.11 ลบ.ม. คิดเป็น 21 % สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เขื่อนอุบลรัตน์ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและราชการโดยรวม เพราะขณะนี้เป็นช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น