ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 10 ตุลาคม 2561

0
457

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 10 ตุลาคม 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นระธานการประชุมการซักซ้อมแนวทางการดำเนิน คณะกรรมการและการเบิกจ่าย งบประมาณ คณะกรรมการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 2562 ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
09.10 น. นายปานทอง  สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขก. กล่าวเปิดงานการจัดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม ” วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 “ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 9 จังหวัดขอนแก่น ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 12 บ้านชาดน้อย  ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง
14.00 น. รอง ผวจ.ขก. นำหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะกรรมการสภาหัตถกรรมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ท่าอาศยานขอนแก่น
14.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
17.50 น. นายปานทอง  สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณี “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561” โรงแรมกลาเซียร์ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น