ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันยาเสพติด

0
927

วันที่ 13 ก.ค 60 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมกรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 291 คน

ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เช่น การสำรวจ ค้นหาผู้เสพยาเสพติด การปิดล้อมตรวจค้น การชักชวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ติดตามช่วยเหลือและรายงานผลการติดตามให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือสถานพยาบาลที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การใช้อาวุธของทางราชการและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด, อีกทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของหน่วยงานรัฐ เป็นกลไกการทำงานให้เกิดบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดยาเสพติด ให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนในชุมชน

ใส่ความเห็น