สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ยินดีที่ สำนักข่าว U.S. News & World Report จัดอันดับไทยน่าลงทุน

0
346

    จากกรณีที่สำนักข่าว U.S. News & World Report ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านต่างๆ ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ usnews.com ไทยเป็นอันดับ 1 ในหัวข้อประเทศที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นธุรกิจมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยเว็บไซต์ดังกล่าวให้เหตุผลว่า หากจะเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยใช้จะใช้เวลาประมาณ 26 วัน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 6.6% ของรายได้ต่อหัวโดยเฉลี่ย ซึ่งตามข้อมูลของธนาคารโลกถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดในภูมิภาค

นายสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่า รัฐบาลไทย มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย ประกอบกับวัฒนธรรมของคนไทย ที่เป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นจุดดึงดูดที่ดี หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วข้อจำกัดมีมากกว่าประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยนั้น ปัจจุบันรัฐบาลได้พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ขณะนี้สิ่งที่นักลงทุนเป็นห่วงคือความแน่นอนของนโยบาย ต้องไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา

สำหรับที่จังหวัดขอนแก่น เป็นมหานครที่ถูกเลือกวางบทบาทให้เป็น Smart City และ Mice City ขอนแก่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ได้ รวมตัวกันจัดตั้งบริษัททรานซิท  ซิสเต็ม เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ ๆ เพื่อรองรับการลงทุนระบบขนส่งรางเบา   ปัจจุบันยังมีการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ Khonkaen International Convention and Exposition หรือ KICE อีกด้วย พื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความพร้อมในการรองรับการลงทุนจากชาวต่างชาติ โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

ใส่ความเห็น