ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 15 มีนาคม 2561

0
482

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 15 มีนาคม 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
07.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายฯโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานนำตรวจค้น หน้ามุกศาลากลาง จ.ขอนแก่น (หลังใหม่)พร้อมออกจุดตรวจ
09.00 น. สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10.00 น. สำนักงานเกษตรขอนแก่น จัดงานเปิดโรงคัดเกรดมะม่วงเพื่อส่งออก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงเพื่อส่งออกโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน โรงคัดเกรดมะม่วงเพื่อส่งออก บ.หนองเต่า ม.3 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
10.00 น. จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมรับฟังการชี้แจงดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ (CMO) ห้องประชุมดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีกราชเดโชไชย
19.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ และรำบวงสรวงครบรอบ 35 ปี แห่งศาลหลักเมืองอำเภอชุมแพ เวทีกลางลานหน้าที่ว่าการ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น