รายงานอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 14 เมษายน 61

0
402

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของ วันที่ 14 เมษายน 2561

1. ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 14 เมษายน 2561 ดังนี้
1.1 มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 12 ครั้ง
1.2 มีผู้เสียชีวิต รวม – คน เป็นเพศชาย – คน เพศหญิง – คน
1.3 มีผู้บาดเจ็บ รวม 14 คน เป็นเพศชาย 11 คน เพศหญิง 3 คน
1.3.1 สาเหตุ/พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ เมาสุรา (11) , ตัดหน้ากระชั้นชิด (1) / ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (3) , ไม่มีใบขับขี่ (1)
1.3.2 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
(1) รถนั่งส่วนบุคคล ได้แก่ มอเตอร์ไซด์ (10) , SUV/PPV (1)
(2) รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ –
(3) รถบรรทุก ได้แก่ –
(4) รถเพื่อการเกษตร ได้แก่ –
(5) อื่นๆ ได้แก่ –(1)
1.3.3 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน (9) , ถนนกรมทางหลวง (3)

 

download รายงานอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์14 เม.ย.61

ใส่ความเห็น