คลังจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ขอนแก่นลงทะเบียนผุู้มีรายได้น้อย 452,065 คน

0
608

                       

        นางสุวณี สุขประวิทย์ คลังจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธกส.และคลังจังหวัด 76 จังหวัด มียอดผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ่น 14,014,166 คน ขอนแก่นลงทะเบียนผุู้มีรายได้น้อย 452,065 คนยำ้ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทะเบียนคือ เป็นบัตรสวัสดิการภาครัฐ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเดินทาง ขสมก. เป็นต้น และถ้ามีสวัสดิการอื่นๆรัฐบายจะแจ้งให้ทราบ (ไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นเงินเหมือนครั้งแรก) สอบถามสายด่วน สศค.1359 ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนปี 2560 แล้ว ปีต่อไปก็จะแจ้งเฉพาะการเปลี่ยนที่อยู่

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น