พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

0
401

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (ออกคำพยากรณ์เมื่อเวลา 01.00 น.)

    บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 

    ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่าน ภาคใต้ตอนล้าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบนมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า

 

จังหวัด

 

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้

คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)  

พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

 34 22 0
เลย อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 20 0
อุดรธานี อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 21 0
หนองคาย และบึงกาฬ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 23 0
กาฬสินธุ์ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 22 0
สกลนคร อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 21 0
นครพนม อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 19 0
ชัยภูมิ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 23 0
หนองบัวลำภู อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 22 0
มหาสารคาม อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 23 0

นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

  

ใส่ความเห็น