ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559-2650 เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 ที่บ้านสว่าง อำเภอซำสูง

0
538

                         ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดตามผลการดำเนินงานที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี ชุมชนบ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นชมรม TO Be NUMBER ONE ชุมชน ภูมิภาค

                         วันนี้ ( 8 พฤษภาคม2560 )เวลา 14 :00 น.ที่ ห้องประชุมหลวงปู่ บุญ โรงพยาบาลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดของชุมชนบ้านสว่าง โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อเก็บคะแนนระดับพื้นที่ก่อนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559-2650 เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 ที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ชมรม TO Be NUMBER ONE บ้านสว่าง สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด เริ่มต้นจาการค้นหาตนเอง รู้จักตนเอง เริ่มก่อตั้งปี 2548 จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ชมรม TO Be NUMBER ONE ชุมชน ภูมิภาค เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ภาครัฐเป็นพี่เลั้ยง จัดกิจกรรมต่อนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 ปี2560 เป็นครั้งที่ 4 เปิดเวทีให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันมีสมาชิกชิก 2019 คน
มีการแสดงการแสดงของเยาวชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนบ้านสว่างตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น.

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น